Etten-Leur d.d.25-07-2023

Wat is Probusclub Etten-Leur?

‘Probus’ is een acroniem van Professional en Business.
Probusclub Etten-Leur (PEL) is een vereniging ingeschreven bij de KvK. Zij is ook lid van de Nederlandse Probusvereniging met ruim 12.000 leden welke zijn verenigd in 452 lokale verenigingen. Hiervan zijn 101 gemengde- en 25 vrouwenclubs.

Doelstelling is:
Het bevorderen van saamhorigheid en vriendschap van postactieven van minimaal 55 jaar. Ze hechten vanuit een persoonlijke en intellectuele en maatschappelijke achtergrond waarde aan het regelmatig ontmoeten van elkaar. Onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ook ontspanning, vormen bindende elementen.

“Achtergronden leden”
De leden hebben leidinggevende functies vervuld in het bedrijfsleven, gezondheidssector, agrarische sector, financiële sector, openbaar bestuur (rijk, provincie, gemeente), defensie, onderwijs, kerk. Dit lijstje is niet uitputtend.

“Jaarlijks activiteitenprogramma”
Een aantal keren per jaar worden er locaties uit bovengenoemde sectoren bezocht. Daarnaast zijn er enkele bijeenkomsten met partners te denken valt aan een paasbrunch, de aspergelunch, een kerstdiner en een snertwandeling.   

“Bestuur”
PEL kent een jaarlijks gekozen bestuur dat bestaat uit 5 leden. Voorzitter, secretaris, penningmeester, commissaris en een webmaster.
Het jaarlijkse activiteitenprogramma wordt opgesteld en onderhouden door een van de bestuursleden die de functie van commissaris heeft.

“Algemeen”
De PEL leden hebben hun locatie bij de Mouterij aan de Brouwersstraat 1 te Etten-Leur, het is de locatie van het Schutsgilde St. Hubertus waar PEL gebruik van mag maken.
Eenmaal in de 14 dagen ontmoeten zij elkaar van 12.00 -16.00 uur.
Van 13.00-14.00 uur is er een gezamenlijke lunch in buffetvorm, deze wordt verzorgd door een steeds wisselend aantal van twee leden. 
Een lid van het Schutsgilde zorgt voor de volledige barbediening.

Om 14.00 uur wordt er een korte vergadering gehouden.
Daarna wordt door een of meerdere leden een lezing verzorgt. Het is ook mogelijk dat een lid een lezing door een externe spreker laat verzorgen. Voor een presentatie beschikken we over een Beamer etc.
Halverwege de presentatie om 15.00 uur is er een korte pauze van ca 15 minuten om een drankje te nuttigen.

Ca 16.00 uur is de 14-daagse bijeenkomst afgerond.

Onderling stemmen leden met elkaar zaken af zoals: een wekelijkse maandagmorgen wandeling, fietstocht, bridgen. Informatie wordt gedeeld op de website van PEL die alleen voor leden toegankelijk is.

Algemene informatie kun je vinden op: https://probus-nederland.nl

Belangstellenden kunnen contact opnemen met de voorzitter Wim Veenendaal zie onze website: https://ettenleur.probus-nederland.nl
Ga naar organisatie, bestuur. Wij informeren u graag verder over onze gezellige club!

Ons bankrekeningnummer is: NL22RABO0174856806 tnv Probusclub Etten-Leur