Wij zijn Probusclub Etten-Leur

Opgericht 12 oktober 1994

Deze website bevat een openbaar gedeelte, waarin u zich nu bevindt, en een besloten gedeelte, dat alleen voor leden toegankelijk is.

Probusclub Etten-Leur is een besloten club en is aangesloten bij Probus Nederland. 
 

Doel: saamhorigheid en vriendschap bevorderen van geheel of bijna geheel post-actieve personen van 55 jaar en ouder. De leden hebben een maatschappelijke functie vervuld en hechten waarde -ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond- aan het regelmatig ontmoeten van elkaar.
Onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning vormen bindende elementen. Wij komen daarom eens in de  14 dagen vanaf 12.30-16.00 uur bij elkaar om te lunchen en met elkaar te discuteren  en van elkaar te leren.

‘Probus’ is een acroniem van Professional and Business.

Verspreid over het land zijn er ruim 430 heren-, dames- of gemengde clubs. De bijna 12.000 leden komen wekelijks, tweewekelijks of maandelijks op een vaste dag en een vast tijdstip bij elkaar.

Nieuwe leden

Heeft u interesse in toetreding tot de Probusclub Etten-Leur, dan kunt u het beste een mailtje sturen naar onze voorzitter, te vinden onder contact op deze website.
Evenals bij andere Probusclubs kan men slechts lid worden als een van de Probusleden u voorstelt als mogelijk nieuw lid. Er zijn een aantal toetredingsregels, die wij graag met u persoonlijk overleggen en u informatie geven.

 Indien u meer wilt weten, kunt u uw vraag via Contact, aan ons stellen. Wij reageren dan zo spoedig mogelijk.

Voor leden die met een telefoon inloggen:

De laatste nieuwe informatie op deze site staat op Laatste Nieuws. Klik op de drie liggende streepjes in de blauwe balk bovenaan de site.